All posts by “undine

0 komentara 4

druga misao dana

normalni dio: odlučila sam malo možda da prestanem biti medijator i malo možda da krenem zauzimati strane, jer malo u pokušaju zbunjivanja drugih ljudi da otkriju ko sam i šta sam, sam baš onako puno zbunila sebe. strana koju ću da uzmem ovaj prvi put… Read more