0 komentara 7

zapisnik

falio je tu noć neko ko će da zabilježi sve stvari i osjećaje, bez da mi se sad vrte u glavi nedovršene. on je rekao jednom da se oslanja na moje sjećanje, a ono je pomućeno osjećajima i oblacima. mada se sjećam jednog… sjećam se… Read more

comment 0

pripreme za ronjenje

He said “it's all in your head”I said “so's everything” but he didn't get it život je krajnje smiješan, posebno kad si u sredini dvadesetih, posebno kad puno razmišljaš, baš je smiješan, apsurdan. moja prijateljica ni ove godine neće braniti master rad. ovaj put ne… Read more

0 komentara 4

druga misao dana

normalni dio: odlučila sam malo možda da prestanem biti medijator i malo možda da krenem zauzimati strane, jer malo u pokušaju zbunjivanja drugih ljudi da otkriju ko sam i šta sam, sam baš onako puno zbunila sebe. strana koju ću da uzmem ovaj prvi put… Read more